Menu Zavřeno
8231 – Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
IČ:
48401129
Oddělení klinické biochemie
Adresa:
Konská 453, 739 61 Třinec
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
1/2021
ze dne
4.1.2021
platné do
4.1.2026
Vyšetřování biologického materiálu a laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie včetně sdílených vyšetření
Přílohy: