Menu Zavřeno
8232 – Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ:
28762886
Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH)
Adresa:
Velké Valy 237/16, 288 02 Nymburk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
773/2020
ze dne
15.12.2020
platné do
16.12.2025
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry vzorků krve
Přílohy: