Menu Zavřeno
8233 – Fakultní nemocnice Ostrava
IČO:
00843989
Ústav laboratorní medicíny
Adresa:
17.listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
163/2021
ze dne
10.3.2021
zrušeno dne
1.2.2022
Laboratorní vyšetření v oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky