Menu Zavřeno
8234 – Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČ:
00179906
Laboratoř Ústavu klinické biochemie a diagnostiky a Oddělení lékařské genetiky - germinální genom
Adresa:
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
227/2022
ze dne
12.5.2022
platné do
6.1.2026
Molekulárně genetická vyšetření humánního genomu