Menu Zavřeno
8235 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Transfuzního oddělení - klinická část
Adresa:
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
35/2021
ze dne
13.1.2021
platné do
13.1.2026
Laboratorní diagnostika v oblasti imunohematologie a transfuzní služby včetně sdílených vyšetření
Přílohy: