Menu Zavřeno
8237 – Krajská nemocnice Liberec, a.s.
IČ:
27283933
Centrum laboratorní medicíny (CLM)
Adresa:
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
214/2023
ze dne
3.5.2023
platné do
4.2.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech imunohematologie a transfuzní služby, hematologie, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření a odběry vzorků
Přílohy: