Menu Zavřeno
8237 – Krajská nemocnice Liberec, a.s.
IČ:
27283933
Centrum laboratorní medicíny (CLM)
Adresa:
Husova 357/10, 460 01 Liberec I-Staré Město, Liberec
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
95/2021
ze dne
4.2.2021
platné do
4.2.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech imunohematologie a transfuzní služby, hematologie, klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie včetně sdílených vyšetření a odběry vzorků