Menu Zavřeno
8238 – Fakultní Thomayerova nemocnice
IČ:
00064190
Oddělení lékařské genetiky - laboratoř
Adresa:
Vídeňská 800, Krč, 140 00 Praha 4
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
179/2022
ze dne
13.4.2022
platné do
6.1.2026
Vyšetření v oblasti cytogenetiky a molekulární genetiky
Přílohy: