Menu Zavřeno
8239 – Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ:
26068877
Centrální laboratoře (CL)
Adresa:
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, České Budějovice 7
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
283/2022
ze dne
14.6.2022
platné do
6.1.2026
Laboratorní diagnostika v odbornosti cytogenetika, molekulární genetika, lékařská mikrobiologie (bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie), alergologie a klinická imunologie, hematologie, klinická biochemie a odběr vzorků krve
Přílohy: