Menu Zavřeno
8240 – Česká laboratorní s.r.o.
IČ:
03888592
Česká laboratorní s.r.o.
Adresa:
Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
295/2022
ze dne
16.6.2022
platné do
14.1.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběry kapilární a venózní krve
Přílohy: