Menu Zavřeno
8241 – Fakultní nemocnice Brno
IČ:
65269705
Laboratoře Ústavu patologie
Adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
155/2022
ze dne
25.3.2022
platné do
14.1.2026
Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie