Menu Zavřeno
8243 – Univerzita Palackého v Olomouci
IČ:
61989592
Ústav molekulární a translační medicíny Laboratoř experimentální medicíny při LF UP a FN Olomouc
Adresa:
Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
696/2021
ze dne
29.12.2021
platné do
9.2.2023
Laboratorní diagnostika v oblasti cytogenetiky a molekulární genetiky