Menu Zavřeno
8244 – Psychiatrická léčebna Šternberk
IČ:
00843954
Klinická laboratoř Psychiatrické léčebny Šternberk
Adresa:
Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
775/2020
ze dne
17.12.2020
platné do
17.12.2025
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinická biochemie
Přílohy: