Menu Zavřeno
8245 – Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
IČ:
00390780
Laboratoř Patologicko-anatomického oddělení
Adresa:
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
74/2021
ze dne
21.1.2021
platné do
21.1.2026
Základní histologická vyšetření a diagnostika v oboru histopatologie
Přílohy: