Menu Zavřeno
8247 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Ústavu lékařské genetiky
Adresa:
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
258/2022
ze dne
30.5.2022
platné do
19.2.2026
Vyšetřování v oblasti cytogenetiky a molekulární genetiky
Přílohy: