Menu Zavřeno
8248 – Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČ:
00179906
Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky
Adresa:
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
77/2021
ze dne
21.1.2021
platné do
21.1.2026
Vyšetření v oblasti cytogenetiky včetně molekulárně cytogenetických metod
Přílohy: