Menu Zavřeno
8251 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Ústavu imunologie
Adresa:
Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
284/2022
ze dne
14.6.2022
platné do
24.3.2026
Vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostika v oboru alergologie a klinické imunologie