Menu Zavřeno
8252 – Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČ:
27256391
Centrální laboratoře
Adresa:
Žižkova 146, Kolín III, 280 02 Kolín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
227/2021
ze dne
14.4.2021
platné do
14.4.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech histopatologie, cytopatologie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie, klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba včetně sdílených vyšetření a odběr vzorků krve
Přílohy: