Menu Zavřeno
8253 – Nemocnice Na Pleši s.r.o.
IČ:
27207064
Biochemická laboratoř
Adresa:
č.p. 110, 262 04 Nová Ves pod Pleší
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
226/2021
ze dne
14.4.2021
platné do
14.4.2026
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběrů kapilární krve
Přílohy: