Menu Zavřeno
8254 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Oddělení klinické biochemie
Adresa:
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
47/2023
ze dne
2.2.2023
platné do
9.4.2026
Laboratorní vyšetření v odbornosti klinická biochemie včetně sdílených vyšetření a odběr vzorků žilní a kapilární krve