Menu Zavřeno
8257 – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
IČ:
00209775
Genetická laboratoř
Adresa:
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
230/2021
ze dne
15.4.2021
platné do
15.4.2026
Vyšetřování v odbornosti molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření vymezená přílohou tohoto osvědčení