Menu Zavřeno
8259 – Institut klinické a experimentální medicíny
IČ:
00023001
Laboratoře PLM
Adresa:
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
268/2021
ze dne
13.5.2021
platné do
13.5.2026
Laboratorní diagnostika v odbornostech klinická biochemie, hematologie, alergologie a klinická imunologie, lékařská mikrobiologie, molekulární genetika včetně sdílených vyšetření. Vyšetření sterility lékárenských a transfuzních přípravků a vzorků z nemocničního prostředí
Přílohy: