Menu Zavřeno
8260 – Endokrinologický ústav
IČ:
00023761
Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu
Adresa:
Národní 139/8, 116 94 Praha 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
269/2021
ze dne
13.5.2021
platné do
13.5.2026
Laboratorní vyšetření z klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie, molekulární genetiky včetně sdílených vyšetření