Menu Zavřeno
8261 – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IČ:
00159816
Laboratoře Mikrobiologického ústavu
Adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
321/2022
ze dne
28.6.2022
platné do
10.2.2026
Vyšetřování v oblasti lékařské mikrobiologie