Menu Zavřeno
8266 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IČ:
00064165
Zdravotnické laboratoře Ústavu biologie a lékařské genetiky VFN a 1.LF UK
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
361/2021
ze dne
30.6.2021
platné do
30.6.2026
Vyšetření v odbornosti cytogenetika a molekulární genetika
Přílohy: