Menu Zavřeno
8267 – Fakultní nemocnice Hradec Králové
IČ:
00179906
Transfuzní oddělení, Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky
Adresa:
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
294/2022
ze dne
16.6.2022
platné do
18.2.2026
Laboratorní vyšetřovací metody v oboru imunohematologie a transfuzní služba