Menu Zavřeno
8268 – Fakultní nemocnice Olomouc
IČ:
00098892
Laboratoře Ústavu mikrobiologie
Adresa:
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
348/2021
ze dne
25.6.2021
platné do
25.6.2026
Laboratorní vyšetření v oboru lékařské mikrobiologie - přímá (mikroskopická, kultivační a molekulárně biologická) a nepřímá (sérologická) diagnostika
Přílohy: