Menu Zavřeno
8270 – Fakultní nemocnice Brno
IČO:
65269705
Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno
Adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
373/2021
ze dne
13.7.2021
platné do
13.7.2026
Vyšetření v laboratorní diagnostice v oblasti molekulární genetiky a imunohematologie a transfuzní služby
Přílohy: