Menu Zavřeno
8273 – Ústav pro péči o matku a dítě
IČ:
00023698
Ústřední laboratoře ÚPMD
Adresa:
Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4 - Podolí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
649/2022
ze dne
27.12.2022
platné do
20.8.2026
Vyšetření v oblasti hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, histopatologie, cytopatologie, klinické biochemie, alergologie a klinické imunologie (reprodukční imunologická vyšetření)