Menu Zavřeno
8275 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IČ:
00064165
I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK Hematoonkologická laboratoř
Adresa:
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
480/2021
ze dne
9.9.2021
platné do
9.9.2026
Laboratorní diagnostika v odbornosti hematologie včetně sdílených vyšetření