Menu Zavřeno
8276 – Fakultní nemocnice v Motole
IČ:
00064203
Laboratorní centrum Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Laboratorní centrum CLIP
Adresa:
V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
481/2021
ze dne
9.9.2021
platné do
9.9.2026
Laboratorní diagnostika v odbornosti hematologie metodami průtokové cytometrie a masivně paralelního sekvenování ke sledování minimální reziduální nemoci pomocí klonálních přestaveb Ig/TCR včetně sdílených vyšetření