Menu Zavřeno
8277 – Reprofit International s.r.o.
IČ:
27677851
Andrologická laboratoř
Adresa:
Hlinky 48/122, Pisárky, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
497/2021
ze dne
22.9.2021
platné do
22.9.2026
Vyšetření v oblasti laboratorní andrologie (in vitro fertilizace)