Menu Zavřeno
8280 – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
IČ:
25488627
Oddělení klinické biochemie
Adresa:
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
577/2021
ze dne
9.11.2021
platné do
9.11.2026
Vyšetření v oblasti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření a odběr žilní a kapilární krve
Přílohy: