Menu Zavřeno
8281 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
IČ:
25488627
Oddělení klinické mikrobiologie
Adresa:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
576/2021
ze dne
9.11.2021
platné do
9.11.2026
Vyšetření v oboru lékařské mikrobiologie
Přílohy: