Menu Zavřeno
8283 – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
IČ:
25488627
Centrální laboratoř
Adresa:
J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
589/2021
ze dne
11.11.2021
platné do
11.11.2026
Vyšetření v oboru klinická biochemie, hematologie, toxikologie, lékařská mikrobiologie včetně sdílených vyšetření a odběru primárních vzorků
Přílohy: