Menu Zavřeno
8289 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
IČ:
25488627
Klinické laboratoře Transfuzního oddělení
Adresa:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
651/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
15.12.2026
Vyšetření v oblasti imunohematologie a transfuzní služby
Přílohy: