Menu Zavřeno
8290 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
IČ:
25488627
Oddělení klinické biochemie
Adresa:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
654/2021
ze dne
15.12.2021
platné do
15.12.2026
Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie včetně sdílených vyšetření