Menu Zavřeno
8292 – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
IČ:
25488627
Laboratoře Hematologicko-transfuzního oddělení a klinické biochemie
Adresa:
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
61/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
10.2.2027
Vyšetření v oblasti klinické biochemie a hematologie, včetně sdílených vyšetření
Přílohy: