Menu Zavřeno
8293 – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
IČ:
25488627
Toxikologická laboratoř Oddělení soudního lékařství a toxikologie
Adresa:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
66/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
10.2.2027
Laboratorní diagnostika v odbornosti toxikologie
Přílohy: