Menu Zavřeno
8294 – Krajská nemocnice Liberec, a.s.
IČ:
27283933
Centrum laboratorní medicíny (CLM)
Adresa:
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
68/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
10.2.2027
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinické biochemie, imunohematologie a transfuzní služby včetně sdílených vyšetření a odběr primárních vzorků krve