Menu Zavřeno
8295 – MeDiLa spol. s r.o.
IČ:
63217767
Laboratoře MeDiLa
Adresa:
Štrossova 1931, 530 03 Pardubice, Bílé Předměstí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
67/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
10.2.2027
Laboratorní diagnostika v odbornosti klinické biochemie, hematologie včetně sdílených vyšetření a odběry žilní a kapilární krve
Přílohy: