Menu Zavřeno
8296 – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
IČ:
25488627
Oddělení laboratorního komplementu
Adresa:
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
65/2022
ze dne
10.2.2022
platné do
10.2.2027
Vyšetření v oborech klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba a odběry žilní krve včetně sdílených vyšetření
Přílohy: