Menu Zavřeno
8301 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
AeskuLab Vysočany
Adresa:
Sokolovská 810/304, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
688/2018
ze dne
19.12.2018
zrušeno dne
11.7.2019
Laboratorní diagnostika v oboru klinické biochemie a hematologie včetně sdílených vyšetření a odběru vzorků žilní a kapilární krve