Menu Zavřeno
8303 – IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s.r.o.
IČ:
26360942
Genetická laboratoř IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen
Adresa:
Bedřicha Smetany 167/2,Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
732/2017
ze dne
11.12.2017
platné do
11.12.2022
Laboratorní vyšetření v oboru molekulární genetiky