Menu Zavřeno
8304 – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
IČ:
00159816
Laboratoř Transfúzního oddělení
Adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
607/2021
ze dne
18.11.2021
platné do
21.2.2023
Vyšetření v odbornosti imunohematologie a transfuzní služby
Přílohy: