Menu Zavřeno
8305 – Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ:
28762886
Laboratoř patologie
Adresa:
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
181/2018
ze dne
12.4.2018
platné do
12.4.2023
Vyšetření v oboru histopatologie
Přílohy: