Menu Zavřeno
8307 – Masarykova univerzita
IČO:
00216224
Centrální laboratoř Genomika Centra molekulární medicíny CEITEC MU
Adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
615/2022
ze dne
16.12.2022
platné do
5.2.2024
Laboratorní diagnostika v oboru molekulární genetiky