Menu Zavřeno
8307 – Masarykova univerzita
IČ:
00216224
Centrální laboratoř Genomika Centra molekulární medicíny CEITEC MU
Adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
502/2021
ze dne
24.9.2021
platné do
5.2.2024
Laboratorní diagnostika v oboru molekulární genetiky
Přílohy: