Menu Zavřeno
8308 – Fakultní Thomayerova nemocnice
IČ:
00064190
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Laboratoř molekulární genetiky
Adresa:
Vídeňská 800, Krč, 140 00 Praha 4
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
66/2021
ze dne
20.1.2021
platné do
5.3.2024
Vyšetřování biologického materiálu v odbornosti molekulární genetika
Přílohy: