Menu Zavřeno
8308 – Fakultní Thomayerova nemocnice
IČO:
00064190
Laboratoře Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a FTN
Adresa:
Vídeňská 800, Krč, 140 00 Praha 4
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
632/2022
ze dne
19.12.2022
platné do
5.3.2024
Vyšetřování biologického materiálu v odbornosti histopatologie, cytopatologie a molekulární genetika
Přílohy: