Menu Zavřeno
8314 – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
IČ:
00090638
Laboratoř molekulární genetiky Oddělení klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie (OKBMI)
Adresa:
Vrchlického 4630/59, 586 01 Jihlava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
402/2020
ze dne
25.6.2020
platné do
25.6.2025
Laboratorní diagnostika v oblasti molekulární genetiky
Přílohy: