Menu Zavřeno
8316 – Nemocnice Šumperk a.s.
IČ:
47682795
Mikrobiologická laboratoř
Adresa:
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
126/2022
ze dne
10.3.2022
platné do
12.10.2025
Laboratorní diagnostika v oblasti lékařské mikrobiologie a alergologie a klinické imunologie
Přílohy: