Menu Zavřeno
8319 – AeskuLab k.s.
IČ:
60470488
Laboratoř AeskuLab Poděbrady
Adresa:
Jiřího náměstí 39/15, 29001 Poděbrady
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
211/2019
ze dne
9.5.2019
platné do
17.10.2023
Vyšetření v odbornosti klinické biochemie včetně sdílených vyšetření a odběry primárních vzorků
Přílohy: